05/9/2017


Werken met tablets in 3A

Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot rond werken met tablets. Juf Debby van 3A test dit project tot december om dan te beslissen of ze ermee verder gaat. De kinderen werken tijdens de lessen rekenen en taal op hun eigen niveau. Snelle leerlingen worden uitgedaagd met moeilijkere oefeningen en minder snelle leerlingen krijgen andere oefeningen zodat ze allemaal kunnen groeien. Dankzij dit adaptief en dynamisch onderwijssysteem ervaart elk kind succes. Zoals je op de foto’s kan zien zijn onze 3de klassers al goed gestart en zijn ze enthousiast!

Zie ook onze fotopagina!

Print deze pagina