05/9/2017


Welkom in je nieuwe klas!

1 september 2015: de start van een veelbelovend schooljaar waarbij we alle kinderen (en ouders!) een prettig en deugddoend schooljaar toewensen!
Voor elke school is deze start speciaal: de start van het M-decreet dat ook voor onze school gevolgen heeft.

In onze school staat het dit jaar KIVA centraal (http://www.kivaschool.be). Met gans de school werken we met een anti-pestprogramma dat in Finland ontwikkeld is. We willen pesten gevoeling verminderen, we willen kinderen relationele vaardigheden leren om zich weerbaar op te stellen. Kinderen moeten zich ten allen tijde veilig en geborgen voelen in onze school en weten dat ze bij onze KIVA-leerkrachten terecht kunnen wanneer dit niet zo is.

Ook dit schooljaar gaan de bouwwerken verder: de voorlopige planning:

 • september 2015:
  • plaatsen van muur tussen school en Colruyt
  • plaatsen van draadafsluiting aan kant Chiro
 • oktober - november 2015
  • bouwen van bergplaats, plaatsen nooddeur in refter
 • november 2015 - januari 2016
  • bouwen van nieuwe luifel met groendak
 • maart - mei 2016
  • aanleg verharding nieuwe speelplaats en vernieuwing afwatering
  • plaatsen fietsenstallingen
  • aanleg toegangsweg naar school voor auto's

Tijdens het eerste trimester van het volgende schooljaar komen de aanplantingen en de aanleg van de groenspeelplaats.
Je merkt het: nog even hinder voor een droomspeelplaats die op komst is!

Onze eerste kinderen in de voorbewaking

Print deze pagina