05/9/2017


klasverdeling 2015-2016

Een klasverdeling opstellen is een bijzonder delicate evenwichtsoefening. Onze klastitularissen van het vorige jaar verdelen tezamen hun kinderen over de klassen van het komende schooljaar. Zij houden rekening met diverse factoren zoals:

  • evenwicht meisjes - jongens
  • schools leervermogen van de kinderen
  • vriendjes in de nieuwe klas
  • onverenigbaarheden
  • karakters en leerproblematieken,
  • ... .

Daarna worden de kinderen over de klassen verdeeld die nieuw instromen.
Doel is om evenwichtige , werkbare klassen te vormen war iedereen zich goed voelt: kinderen, ouders en leerkrachten. Maar....
Iedereen tevreden stellen is moeilijk, zo niet onmogelijk in sommige gevallen.
De gemaakte klasverdeling is definitief en wordt niet meer gewijzigd (uitgezonderd fouten van de school). We danken u voor uw begrip en rekenen op een goede samenwerking. Uit ervaring weten we dat klassen en samenleven met andere kinderen of leerkrachten moet wennen. En dat lukte in het verleden bijzonder goed, waarom nu niet?

Een leuke start toegewenst .

Print deze pagina