Vervoer van kinderen (kleuters) in de auto

Rond het vervoer van kinderen in de auto hoor je dikwijls tegenstrijdige informatie. Mevrouw Hendrikx van onze ouderraad zocht het voor je uit!

Algemene regel: (wet van 10 mei 2008)

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.
Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).
Zie ook: Wetgeving!
Let wel:Het vervoer van eigen kinderen valt STEEDS onder de algemene regel!

Uitzonderingen, toegestaan in de zelfde wet

Hieronder valt het occasioneel vervoer van kinderen voor b.v. de school. (Je doet dit immers niet op een regelmatige en/of betalende basis.)
We verwijzen hier naar het gesprek van mevr. Hendrikx, ouderraad en Dhr Nico Verschueren, Politie Schoten op 26/6/2008.
1.Occasioneel vervoer van kleuters onder de 3 jaar
Die kleuters moeten allemaal in een aangepast kinderbeveiligingssysteem zitten (verhogingskussen of speciale kinderzit).
Concreet
  • 2 of 3 ( cf. aantal gordels)kinderzitjes/verhogingskussens achteraan en 1 kinderzitje/verhogingskussen op passagiersplaats.
  • Wanneer er achterin plaats overblijft bij het plaatsen van 2 kinderzitjes, dan mag deze ingenomen worden door een kind dat ouder is dan 3 jaar enkel met veiligheidsgordel aan, als het niet het eigen kind van de chauffeur is (want dat moet altijd in een kinderbeveiligingssysteem zitten).
2.Occasioneel vervoer van kleuters boven 3 jaar
Achterin: maximum 3 kinderen, veiligheidsgordel is voldoende.
Voorin: 1 kind (als er geen andere plaats over is) maar ALTIJD
  • op een kinderzitje/verhogingskussen (als kind kleiner is dan 1,35 m.)
  • met veiligheidsgordel (als kind groer is dan 1,35 m.)
Let wel:
Het eigen kind van de chauffeur dat meerijdt moet altijd op een speciale stoel of kussen zitten (voorin en achterin). Dit is de ‘algemene’ regel en voor dat “eigen” kind telt de regel van occasioneel vervoer niet.
Samenvattend
Voor vervoer van kinderen jonger dan 3 jaar
Er moeten steeds aangepaste kinderbeveiligingssystemen per kind voorzien zijn (verhogingskussen of speciale kinderzit).
Vervoer van kinderen jonger en ouder dan 3 jaar
In zowat alle omstandigheden kunnen 4 kinderen wettelijk vervoerd worden (als de auto drie gordels achteraan heeft), mits het samenstellen van groepjes van < en > 3 jaar, en het puzzelen met de verhogingskussens.
Vervoer van kinderen ouder dan 3 jaar
Het is het meest praktisch om het eigen kind vooraan op het verhogingskussen/kinderzitje te plaatsen en de 3 niet - eigen kinderen achteraan te plaatsen. Deze moeten dan enkel een veiligheidsgordel dragen (als de auto drie gordels achteraan heeft).
Print deze pagina