Studietoelagen

Aanvraag school- en studietoelagen 2012-2013

Wie komt voor een toelage in aanmerking?
Naar schatting heeft één op vier leerlingen en studenten recht op een school- of studietoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol.

Schooltoelage voor kleuteronderwijs, lager- en secundair onderwijs
Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen in aanmerking voor een schooltoelage. Dezelfde inkomensgrenzen worden gehanteerd voor het basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van de studiecarrière rekenen op studiefinanciering.

Eenvoudige aanvraagprocedure
U kunt de school- en studietoelage voor 2012-2013 aanvragen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 1 juni 2013.

U dient uw aanvraag bij voorkeur digitaal in via de website. Wie toch kiest voor een papieren versie kan de aanvraagformulieren verkrijgen bij de onderwijsinstellingen, downloaden van de website of telefonisch bestellen op het gratis nummer 1700.
Onze school organiseert info momenten om u te begeleiden bij vragen of bij het invullen van documenten. Hebt u vragen, aarzel niet en neem contact op met onze school.

bronnen:

Print deze pagina